Projekter

TETRAS

Projektet skal finde nye løsninger indenfor landbaseret akvakultur i Østersøområdet. Blue Research er med i to erhvervsinitiativer. Det omhandler håndtering af produktionsvand fra landbaseret fiskeopdræt på Lolland-Falster. Det andet initiativ er produktion af varmtvandsrejer i Lithauen.

BALTIC MUPPETS

Dette projekt ser på produktion af blåmuslinger i den vestlige del af Østersøen. Blandt andet undersøges det, hvordan anvendelse af små muslinger kan bruges i Petfoodinustrien. Blue Research arbejdet tæt sammen med Wittrup Seafood om at udvikle nye dyrkningssystemer placeret på havbunden.

Ecological Blue Mussel Restoration in Roskilde Fjord (ROMUS)

Et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet, Akvamind, Nationalpark Skjoldungernes Land og Blue Research om udvikling af metoder til etablering af muslingebanker i Roskilde Fjord, der skal indgå i den marine naturgenopretning. Projektet er flerårigt og er finansieret af Aage V. Jensens Fond.

aalegraes

Reetablering af ålegræs ved udsåning

I samarbejde med Lolle & Nielsen, som er et ingeniørfirma, der fokuserer på nye opfindelser, der kan være med til at drive en grøn omstilling, har vi i Blue Research gået ind i et samarbejde omkring indsamling af ålegræsfrø og metoder til udsåning af disse på havbunden. Det er spændende ar være med til at drive en ny udvikling som kan være med til at skabe flere og forbedrede muligheder for ålegræs i danske farvande.

bergsdalen 1

Naturforvaltning og ørredbestand i vestnorsk elv

Et lille norsk-dansk samarbejdsprojekt, finansieret af Vaksdal Kommune i Vestnorge. Projektet ser på hvordan ørredbestanden fordeler sig i hhv. elven og fjeldsøerne i Bergsdalstrakterne.