Hvem er vi?

"Med Blue Research har vi skabt muligheden for at bidrage med vores viden til projekter, som vi mener er vigtige i forhold til grøn omstilling, marin naturgenopretning og involvering."

Per 3-1 ny
Mette-Aaskov-Knudsen-002 ny ny ny

Marinbiolog Per Dolmer har omfattede rådgivningserfaring i forhold til bæredygtig udvikling af akvakultur, etablering og drift af opdræt af tang 

og muslinger, udvikling af nye marine forretningsområder, udarbejdelse af miljødokumentation i forhold til fiskeri og havbrug, og udarbejdelse af udviklingsstrategier. Pers forskning og rådgivning har understøttet en udvikling af forvaltning og produktionsmetoder i fiskeri og akvakultur.

Per rådgiver i dag muslingeproducenter om forretningsudvikling inden 

for muslingeopdræt, samt nye forretningsområder som salg af økosystem services som fangst af næringsstoffer og etablering af muslingebanker eller ålegræs til fremme af biodiversitet. 

Marinbiolog og naturvejleder Mette Aaskov Knudsen har i 30 år arbejdet med udvikling af naturvejledning, og har i 20 år været ansvarlig for uddannelse af naturvejlederne i Danmark. Mette har således et stort netværk inden for rekreativ anvendelse af fx kystområder, og i udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi. Mette har udviklet og undervist på kurser for naturvejledere og andre formidlere, omkring udvikling af bæredygtig turisme og skånsom benyttelse af naturområder til oplevelsesudvikling.